Projekti sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem

Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos.

Finansējums – 40 000 EUR

Apakšaktivitātes mērķis ir organizēt atklāto projektu konkursu ar mērķi atbalstīt 16 projektus, kas nodrošinās sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaisti dažādās aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos un tādējādi pilnveidojot šo jauniešu sociālās prasmes.