Projekti - iniciatīvas pēc ilgtermiņa apmācībām

Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos.

Aktivitātes mērķis ir īstenot vismaz 20 sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iniciatīvu projektus, kas nodrošina jauniešu, kas piedalījušies ilgtermiņa kursos iesaistīšanos dažādās pašiniciētajās aktivitātēs, līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos, tādejādi attīstot tādas sociālās prasmes kā kritisko domāšanu, problēmu risināšanas prasmes, komunikāciju spējas, spēju mācīties u.c., kā arī sniedzot pirmo darba pieredzi.