Projekta īstenošana

Projekti ir jāīsteno saskaņā ar noslēgto līgumu un tā pielikumiem. Par jebkādām izmaiņām projekta īstenošanas gaitā savlaicīgi jāinformē aģentūra. Īstenojot projektus, svarīgi ievērot aģentūras izstrādātos metodiskos norādījumus.

Metodiskie norādījumi

Projekta īstenotājam jānodrošina projekta un tā rezultātu publicitāte. Informācijā par projektu, kas īstenots ar JSPA atbalstu, ir jānorāda JSPA logo un jābūt atsaucei "Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”. Papildus JSPA logo un informatīvajai atsaucei par valsts budžeta finansējumu projekta īstenotājs uz lielformāta publicitātes materiāliem un publikācijām elektroniskajos masu medijos norāda arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) logo. 

JSPA logo ir iespējams lejuplādēt mājaslapā www.jaunatne.gov.lv sadaļā "Par aģentūru”

 

IZM logo ir iespējams lejuplādēt mājaslapā www.jaunatne.gov.lv sadaļā "Valsts programma” – "Publicitātes prasības projektos”