Projekta īstenošana

Informatīvie materiāli – prezentācijas par projekta īstenošanu:
1) Prezentācija – VP Mobilais darbs ar jaunatni
2) Prezentācija – IZM Mobilais darbs ar jaunatni

Projekta īstenošanas laikā projekta īstenotājam:

1) veikt visus maksājumus no projekta konta Valsts kasē, tajā skaitā, nodrošinot 10% no projekta finansējuma ieskaitīšanu projekta Valsts kases kontā;
2) visos projekta izmaksu attaisnojuma dokumentos (maksājuma uzdevumos, rēķinos, čekos, pavadzīmēs utt.) norādīt līguma numuru vai projekta nosaukumu;
3) nodrošināt projekta izmaksām atsevišķu grāmatvedības uzskaiti, nodalot tās no citiem projekta īstenotāja ieņēmumiem un izmaksām;
4) nepieļaut dubultā finansējuma risku projektā, nodrošinot, ka projekta izmaksas netiek apmaksātas vairāk kā vienu reizi;
5) projekta īstenotāja tīmekļa vietnē publicēt īsu aprakstu par projektu, tā mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem;
6) projekta īstenošanā nodrošināt publicitātes prasību ievērošanu un īstenošanu:
-  jebkurā ar projektu saistītā paziņojumā, publikācijā, uz lielformāta publicitātes materiāliem un publikācijām elektroniskajos masu medijos norādīt informāciju šādā secībā: valsts programmas logo, JSPA logo un atsauce „Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”, kā arī izvietot šādu informāciju projekta īstenošanas vietā;
-  uz visiem projekta ietvaros iegādātiem un izstrādātiem materiāliem (t.sk. reprezentācijas materiāliem) norādīt informāciju šādā secībā: valsts programmas logo, JSPA logo un atsauce „Finansēts no valsts budžeta”. Ja uz iegādātiem un izstrādātiem materiāliem to nelielā izmēra dēļ šādu informāciju nav iespējams izvietot, tad nodrošināt informatīvu atsauci par projektu.

Lūdzam pievērst uzmanību

•    Fonam, uz kāda logo tiek izvietots
Krāsaino logo drīkst lietot tikai uz balta fona. Ja fons nav balts – jālieto vienkrāsains logo (uz tumšāka vienkrāsaina fona lieto baltas krāsas logo, uz vienkrāsaina gaiša fona lieto melnas krāsas logo). Uz raiba fona logo nedrīkst likt – logo lietošanas zonā ir jāveido vienkrāsains fons.

•    Logo izmēram
Logo jābūt vismaz 16.7 milimetrus lielam vai lielākam.

JSPA  logo dažādas variācijas iespējams lejupielādēt mājaslapas sadaļā „Par aģentūru

Lūdzam ņemt vērā Ģerboņa lietošanas vadlīnijās noteikto.

     
 
Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu
         
Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu

 

Kontaktpersonas:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv