Projekta īstenošana

Publicitātes prasības Strukturētā dialoga konsultāciju projektos

1) Jebkurā ar projektu saistītā paziņojumā, publikācijā, uz lielformāta publicitātes materiāliem un publikācijām elektroniskajos masu medijos norādīt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) logo, valsts programmas logo un informāciju „Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas valsts budžeta finansējuma ietvaros”, kā arī izvietot šādu informāciju projekta īstenošanas vietā.
2) Uz visiem projekta ietvaros iegādātajiem un izstrādātajiem materiāliem (t.sk. reprezentācijas materiāliem) norādīt JSPA logo, valsts programmas logo un informāciju „Finansēts no valsts budžeta”. Ja uz iegādātajiem un izstrādātajiem materiāliem to nelielā izmēra dēļ šādu informāciju nav iespējams izvietot, tad nodrošināt informatīvu atsauci par projektu.
3) Projekta īstenotāja tīmekļa vietnē publicēt īsu aprakstu par projektu, tā mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem, ja projekta īstenotājam ir sava tīmekļa vietne.

Lūdzam pievērst uzmanību

•    Fonam, uz kāda logo tiek izvietots
Krāsaino logo drīkst lietot tikai uz balta fona. Ja fons nav balts – jālieto vienkrāsains logo (uz tumšāka vienkrāsaina fona lieto baltas krāsas logo, uz vienkrāsaina gaiša fona lieto melnas krāsas logo). Uz raiba fona logo nedrīkst likt – logo lietošanas zonā ir jāveido vienkrāsains fons.

•    Logo izmēram
Logo jābūt vismaz 16.7 milimetrus lielam vai lielākam.

JSPA  logo dažādas variācijas iespējams lejupielādēt mājaslapas sadaļā „Par aģentūru

Lūdzam ņemt vērā Ģerboņa lietošanas vadlīnijās noteikto.

     
 
Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu
         
Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu   Lejupielādēt PNG failu