Projekta iesniegšana

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 14. maijs.

Personīgi iesniegtam projekta iesniegumam ir jābūt iesniegtam aģentūrā līdz 2018. gada 14. maija plkst.17.00.

Atklātā projektu konkursa dokumenti:
1. Konkursa nolikums
2. Projekta iesnieguma veidlapa – 1. pielikums
3. Projekta budžeta tāme – 2. pielikums

Informatīvie materiāli projekta iesnieguma sagatavošanai:
1. Prezentācija
2. Projekta iesnieguma veidlapa ar komentāriem
3. Projekta budžeta tāme ar komentāriem

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
1. Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”
2. Jaunatnes likums
 

Kontaktpersonas:
Inese Piņķe
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: inese.pinke@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv