Projekta iesniegšana

Projekta pieteikumus var iesniegt tikai elektroniska dokumenta formā.

Atklātā projektu konkursa dokumenti pieejami šeit:

1. lejuplādēt Konkursa nolikumu

2. lejuplādēt Projektu vērtēšanas kritērijus

3. lejuplādēt Projekta iesnieguma veidlapu

4. lejuplādēt Projekta budžeta tāmes veidlapu

5. lejuplādēt Apliecinājumu par dalību projektā

 

Informatīvā tiešsaistes semināra (29-30.09.2020.) materiāli:

  1. Prezentācija pašvaldībām;
  2. Projekta budžeta tāmes veidlapa ar komentāriem;

 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2020. gada 12.oktobris

Aizpildītu projekta iesnieguma veidlapu, projekta budžeta tāmi un apliecinājumu iesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstītā elektroniska dokumenta veidā, nosūtot to uz JSPA oficiālo elektronisko adresi 90001825883 vai uz JSPA elektronisko pasta adresi: info@jaunatne.gov.lv.

Lai uzzinātu vairāk par starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību, JSPA organizēs tiešsaistes mācības.

 

Citi ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:

1. Jaunatnes likums

2. Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”

 

Kontaktpersonas:

Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda[at]jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv