Projekta iesniegšana

Nākamais projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš tiks publicēts 2016. gadā. 

Kontaktinformācija: 

Jānis Drigins
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators 
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv