Projekta iesniegšana

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 24. oktobris.

Atklāta projektu konkursa dokumenti:
1. Konkursa nolikums.
2. Projekta iesnieguma veidlapa – 1. pielikums.
3. Projekta budžeta tāme – 2. pielikums.

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
1. Jaunatnes likums.
2. Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumi Nr.1243 “Kārtība, kāda piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”.
3. Jaunatnes politikas īstenošanas plāns 2016.-2020. gadam.

Informatīvie materiāli par projekta iesnieguma sagatavošanu:
1. Prezentācija, Vebināra ieraksts
2. Projekta iesnieguma veidlapa ar komentāriem
3. Projekta budžeta tāme ar komentāriem

 

Kontaktpersona:

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālrunis saziņai: 67358070
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv