Projekta iesniegšana

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 2018. gada 19. marts.

Personīgi iesniegtam projekta iesniegumam ir jābūt iesniegtam aģentūrā līdz 2018. gada 19. marta plkst.17.00.

Atklātā projektu konkursa dokumenti ir pieejami šeit:

 Konkursa nolikums.
2. Projekta iesnieguma veidlapa – 1. pielikums (spied virsū un dokuments atvērsies)
3. Projekta budžeta tāme – 2. pielikums(spied virsū un dokuments atvērsies)

Ar projekta iesnieguma sagatavošanu un projekta īstenošanu saistītie normatīvie akti:
Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumi Nr.1243 „Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”
 

Informatīvais materiāls projekta iesnieguma sagatavošanai:
1. Prezentācija
2. Projekta iesnieguma veidlapa ar komentāriem
3. Projekta budžeta tāme ar komentāriem

 

Kontaktpersonas:

Inese Piņķe
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: inese.pinke@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv