Projekta iesniegšana

Nākamais projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš tiks publicēts 2017. gadā.
 


Jānis Drigins
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītājs
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv