Noslēguma pārskats

Saskaņā ar līguma par projekta īstenošanu 9.2. punktu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām projekta īstenotājs iesniedz aģentūrai projekta noslēguma pārskatu, kas sastāv no saturiskās atskaites, finanšu atskaites ar attaisnojuma dokumentu kopijām, t.sk., konta Valsts kasē izraksta un citiem ar projekta īstenošanu saistītiem dokumentiem. Atskaites jāsagatavo, izmantojot aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv publicētās veidlapas, ievērojot aģentūras tīmekļa vietnē ievietotajos metodiskajos ieteikumos par Izglītības un zinātnes ministrijas jaunatnes politikas valsts programmas projektu īstenošanas un atskaišu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību (skatīt sadaļu: Dokumenti).

 


Jānis Drigins
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītājs
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv