Jaunumi

Izsludināts projektu konkurss "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jaunatnes organizācijas, kuras atbilst Jaunatnes likuma 12. panta ceturtajā daļā noteiktajiem kritērijiem, iesniegt projektu iesniegumus Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 2. sadaļā paredzētajā atklātajā projektu konkursā „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai”. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš - 2019. gada 6. marts.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Šogad Jaunatnes valsts programmas ietvaros tiks organizēti četri atklātie projektu konkursi

2019. gada 9. janvārī tika apstiprināta Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam (turpmāk – Valsts programma). Valsts programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Jaunatnes organizāciju pārstāvji aicināti pieteikties informatīvajam semināram, kurš notiks 20. aprīlī

Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)  2017. gada 19. decembrī apstiprināto IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam 2.2. apakšsadaļu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2018. gada 21. martā izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai”.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Lapas