Jaunumi

Jaunatnes organizācijas - ilgtermiņa ieguldījums darba ar jaunatni attīstībai Latvijā

Ir noslēdzies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētais 2019. gada atklātais Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkurss “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai”, kura mērķis bija nodrošināt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai divu gadu periodā, šādi sekmējot jauniešu līdzdalības palielināšanos un dzīves prasmju apgūšanu ar neformālās izglītības metodēm.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Aicinām pašvaldības uz semināru par jaunatnes jomas attīstīšanu

Lai pašvaldībām sniegtu atbalstu darba ar jaunatni attīstībai, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), kura īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Jaunatnes politikas valsts programmu, aicina pašvaldību pārstāvjus iesniegt projektu pieteikumus. IZM šim projekta konkursam piešķīrusi 63 000 eiro.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Izsludināts IZM Jaunatnes politikas valsts programmas atklāts projektu konkurss "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai"

Šī ir lieliska iespēja 8 jaunatnes organizācijām saņemt atbalstu, to iniciatīvu īstenošanai un darbības nodrošināšanai. Šī konkursa mērķis ir nodrošināt jauniešiem vienlīdzīgu piekļuvi jaunatnes organizācijām un Eiropas Savienības jaunatnes programmām. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2019. gada 29. aprīlis.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Nenokavē pieteikšanos semināram par IZM Jaunatnes politikas valsts programmas izsludināto projektu konkursu

Vēl tikai līdz 20. martam jaunatnes lietu speciālisti un citi, kas dažādās Latvijas pašvaldībās ikdienā strādā jaunatnes jomā, aicināti pieteikties uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizēto bezmaksas informatīvo semināru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam izsludināto projektu konkursu “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī”.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Izsludināts valsts budžeta finansēts projektu konkurss pašvaldībām, lai atbalstītu jaunatnes politikas īstenošanu vietējā līmenī

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA)  Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam ietvaros izsludina atklātu projektu konkursu “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”. Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 22. maijs.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Lapas