Jaunumi projektos

Pavisam vienkārši - teātris ir kaut kas, kas mums padodas!

Projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" ietvaros līdz pat oktobrim Ikšķiles novadā tika īstenots jaunatnes projekts "Jauniešu līdzdalības sistēmas pilnveide Ikšķiles novadā".

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Projekta "Jelgava jauniešiem" noslēguma aktivitāte ir klāt!

Jelgavas pilsētas pašvaldība īsteno projektu "Jelgava jauniešiem", lai sasniegtu Jaunatnes likumā noteikto mērķi – uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas, darba tikumu un patriotismu, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī atbalstot darbu ar jaunatni.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Pilnā sparā rit radošo darbnīcu cikls "Viena komanda"

Jauniešu organizācija “Avantis” šogad īsteno bezmaksas radošo darbnīcu ciklu “Viena komanda”, kas izveidots, lai veicinātu jauniešu un senioru savstarpēju sapratni, veicinātu jauniešu pašiniciatīvu, kā arī vairotu dalībnieku prieku, apgūstot jaunas prasmes.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Noslēgusies apjomīga Bauskas novada 13 līdz 30 gadīgu jauniešu aptauja

Kā viens no izaicinājumiem, ar ko saskaras Bauskas novads, ir sabiedrības novecošanās un augstā demogrāfiskā slodze, kā rezultātā ir izteikts jauniešu skaita samazinājums. Lielu daļu ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, t.sk. jauniešus, neapmierina darba iespējas un darba samaksa novadā, tādēļ viņi meklē darbu ārpus novada un pārceļas uz dzīvi citviet.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociālās uzņēmējdarbības centrs "O ISTABA" veiksmīgi īstenojis projektu

NVO Jauniešu pašizaugsmes, kompetenču un sociālās uzņēmējdarbības centrs "O ISTABA" ir veiksmīgi īstenojusi projekta "Uzņēmējdarbīgais jaunietis un pedagogs – "jaunās skolas" sadarbības modeļa prioritāte" aktivitātes (līg. nr. 2-25/24) Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam 2.2. apakšdaļas "Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām pašvaldību un jaunatnes organizāciju partnerības stiprināšanai" ietvaros.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Lapas