Jaunumi projektos

Tiks īstenots projekts starpnovadu un starpnozaru sadarbības veicināšanai jaunatnes jomā

Krustpils novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru  par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas  2020. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.2. apakšadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekta “KOPĀ vienā virzienā” īstenošanu.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs īstenos projektu “Kopā”

Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centram apstiprināts projekts “Kopā” ar mērķi attīstīt starpnovadu un starpinstitūciju sadarbību, jauniešu līdzdalības un iniciatīvas īstenošanas atbalstam vietējā līmenī, veicinot  kopīgas izpratnes veidošanos par darbu ar jaunatni.

Projektā iesaistās Kuldīgas, Skrundas un Alsungas pašvaldības.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Projekta “JĀdaram!” ietvaros apstiprināts jaunatnes politikas plānošanas dokuments Kuldīgas novadā

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1.3.apakšsadaļas “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī” projekta “JĀdaram!” ietvaros Kuldīgas novada pašvaldībai apstiprināts jaunatnes politikas plānošanas dokuments Kuldīgas novadā nākamajiem trīs gadiem.

Ar plānošanas dokumentu iespējams iepazīties: ŠEIT

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

ANO Jauniešu delegātu programmas pirmā konference “Jaunieši un ārpolitika”

23. novembrī Bauskas Valsts ģimnāzijā norisināsies pirmā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Jauniešu delegātu programmas nacionāla līmeņa konference “Jaunieši un ārpolitika”. Konferences mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par ANO dienaskārtības jautājumiem, kā arī parādīt, kā šie jautājumi ietekmē ikdienas dzīvi Latvijā. Konferences laikā jaunieši darbosies sešās darba grupās, kas katra apskatīs citu aktuālu tematu.

Lasīt vairāk »
Valsts programma
 

Lapas