Projekta īstenošana

Projekti ir jāīsteno saskaņā ar noslēgto līgumu un tā pielikumiem. Par jebkādām izmaiņām projekta īstenošanas gaitā savlaicīgi ir jāinformē aģentūra. Īstenojot projektus, svarīgi ir ievērot aģentūras izstrādātos metodiskos norādījumus.

Metodiskie norādījumi

Sniedzot informāciju par īstenoto projektu, jebkurā ar projektu saistītā paziņojumā vai publikācijā jānorāda Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) logo un informāciju, ka „Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”, kā arī jāizvieto šāda informācija projekta īstenošanas vietā, uz visiem izstrādājumiem un materiāliem, kas tiek izgatavoti ar JSPA finansējuma atbalstu.

JSPA logo ir iespējams lejuplādēt mājaslapā www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Par aģentūru”