Jaunatnes politikas īstenošanas indekss

Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai.

Aktivitātes mērķis ir organizēt atklāto projektu konkursu, kā rezultātā 10 pašvaldībās tiek īstenoti pētījumi par jauniešu dzīves situāciju reģionālā līmenī, pielietojot jaunatnes politikas īstenošanas indeksa metodoloģiju