Ilgtermiņa apmācību kurss jauniešu mājās "Augšup!"

Ilgtermiņa apmācību kursa „Augšup!” posmi kopumā:

    Posms   Kas notiek:  
    1. posms   Piedalās jaunieši no 10 jauniešu mājām, no katras 2 dalībnieki (kopā 20), 10 NVO pārstāvji un pašvaldības iestāžu pārstāvji.
Programma ilgst četras dienas, katras dienas tēmas iekļauj: neformālā izglītība + dalībnieki kā personības; jauniešu māja/ sabiedriskais sektors (savstarpēja iepazīšanās un izpratne); iniciatīva un metodes; turpmākā sadarbība.
Tā kā šeit piedalās gan jauniešu māju, gan sabiedriskā sektora dalībnieki, turklāt nākamajos posmos būs gan iniciatīvas, gan apmācības, tad apmācībās liela uzmanība pievērsta sadarbībai starp dalībniekiem pāri sektoriem.
 
           
    2. posms   Piedalās 1. posmā izveidotās komandas: 2 jauniešu māju pārstāvji + 1 NVO/pašvaldības pārstāvis, kas arī veidos un vadīs apmācību programmu jauniešu mājā. Vēlams, ka jauniešu māju darbinieki jau pirms apmācībām ir atlasījuši savu mērķa grupu, kas varētu piedalīties 10 nedēļu apmācībās.
Komandas radošā darbnīca 3 dienas:
1.    Tiek apzinātas apmācību un apmācītāju izmantotās stratēģijas neformālās izglītības procesā;
2.    Tiek veidota treniņa vide saskarsmē ar jauniešiem, neformālās izglītības metožu realizācijai;
3.    Notiek sagatavošanās 10 dienu apmācību programmai (4. posms), domājot gan par formu, gan saturu;
4.    Tiek iekļautas tēmas: grupas dinamika, sadarbība, kā vadīt grupas procesus, riski, sadarbība komandā un ar mentoru, utt.
5.    Notiek partnerības veidošana ar NVO, pašvaldības iestādēm u.c. organizācijām un iniciatīvu plānošana.

Viena diena no 3,5 dienām tiks veltīta partnerību veidošanai un iniciatīvas projektu izstrādei.
 
           
    3. posms   Mentorēšana un couchings – supervīzijas garā JSPA treneri atbalsta dalībniekus starpposmos un aktivitātēs;
Stiprināt sadarbību iesaistīto dalībnieku starpā;
Katrs apmācītājs apņemas mentorēt vienu (3 cilvēku) komandu vienā no jauniešu mājām.
 
           
    4. posms   10 apmācību reizes katrā jauniešu mājā 10 nedēļas.
Pilotapmācības 4 jauniešu mājās pēc izstrādātas programmas. 4 atšķirīgas programmas, kuras veidotas uz dalībnieku jauniešu profila un vajadzību analīzes.
Katra apmācības programma tiek veidota kā paraugs ilglaicīgām neformālās izglītības programmām jauniešu mājā.
 
           
    5. posms   Iniciatīvas, kas tiek veidotas jauniešu mājās un ārpus tām starp jauniešu mājā esošajiem jauniešiem un jauniešiem ārpus tām.  
           
    6. posms   Izvērtēšana: vidustermiņa un pēc-apmācību.
Iniciatīva, vērtīborientācija, radošums, kompetences utt.
Pašizvērtēšanas process un Youthpass.
 
           
    7. posms   Prezentē šo pieredzi – treneru, dalībnieku, jauniešu, sadarbības partneru apmācības laikā apkopotās atziņas.  

Ilgtermiņa apmācību kurss „Augšup!” norisinās laika posmā no 2015. gada 3. marta līdz 6. novembrim dažādās Latvijas vietās.

Vairāk informācijas meklē:
www.jaunatne.gov.lv
Facebook: Augšup
Twitter: @Augsup2015