Dokumenti

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   AKTUALIZĒTS  
    Saturiskā atskaite   Šī ir valsts programmas projekta saturiskās atskaites veidlapa. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.   11.12.2017.  
 
    Finanšu atskaite   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar valsts programmas projekta saturiskās atskaites veidlapu. Klāt ir jāpievieno finanšu attaisnojuma dokumentu kopijas, t.sk., konta Valsts kasē.   11.12.2017.  
 
   

SD rezultātu apkopojuma veidlapa SD jautājumi

 

Šajā dokumentā atradīsi Strukturētā dialoga vietēja līmeņa konsultāciju rezultātu apkopojuma veidlapu, kurā ir iekļauti Strukturētā dialoga VI cikla apstiprinātie jautājumi

  28.11.2017.  
 
    Dalībnieku saraksta un aktivitātes programmas paraugi   Šeit pieejami projekta dalībnieku saraksta un aktivitātes programmas paraugi. Projekta īstenotājs var izmantot savu formu, ja tā satur šajos paraugos norādīto informāciju.   23.11.2017.  
 
    Metodiskie ieteikumi   Metodiskie ieteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektu īstenošanas un pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību 2017. gadā.   06.09.2017.