Dokumenti

    DOKUMENTA VEIDS   DOKUMENTA NOSAUKUMS   APRAKSTS   AKTUALIZĒTS  
      Starpposma pārskata saturiskā atskaite   Šī ir valsts programmas projekta starpposma pārskata saturiskās atskaites veidlapa. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tam, kad projekta īstenošanai izlietoti 70 % no pirmā avansa maksājuma, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 2. oktobrim.   29.05.2017.  
      Starpposma pārskata finanšu atskaite   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar valsts programmas projekta starpposma pārskata saturiskās atskaites veidlapu. Klāt ir jāpievieno finanšu attaisnojuma dokumentu kopijas par projekta noslēgtajām aktivitātēm starpposma pārskatā, t.sk., konta Valsts kasē izraksts, konta Valsts kasē kopsavilkums, projekta virsgrāmata vai kontu apgrozījuma pārskats un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.   17.07.2017.  
 
    Noslēguma pārskata saturiskā atskaite   Šī ir valsts programmas projekta noslēguma pārskata saturiskās atskaites veidlapa. Tā ir jāaizpilda un jāiesniedz 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām.   02.01.2019.  
 
    Noslēguma pārskata finanšu atskaite   Šo veidlapu aizpilda un iesniedz kopā ar valsts programmas projekta noslēguma pārskata saturiskās atskaites veidlapu. Klāt ir jāpievieno finanšu attaisnojuma dokumentu kopijas par tām projekta aktivitātēm, kas nebija noslēgtas projekta starpposma periodā, t.sk., konta Valsts kasē izraksts, konta Valsts kasē kopsavilkums, projekta virsgrāmata vai kontu apgrozījuma pārskats un citi ar projekta īstenošanu saistītie dokumenti.   02.01.2019.  
 
    Dalībnieku saraksta un aktivitātes programmas paraugi   Šeit pieejami projekta dalībnieku saraksta un aktivitātes programmas paraugi. Projekta īstenotājs var izmantot savu formu, ja tā satur šajos paraugos norādīto informāciju.   20.09.2018..  
 
    Metodiskie ieteikumi   Metodiskie ieteikumi par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas projektu īstenošanas un pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību 2017. gadā.   31.05.2017.