Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai

IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 1.6. apakšsadaļas mērķis ir atbalstīt vismaz 12 pašvaldību, jaunatnes organizāciju, biedrību vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni, projektus, kas vērsti uz mobilā darba ar jaunatni attīstību vai pilnveidi, lai veicinātu jauniešu līdzdalību vietās, kur netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā.

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 93 333.00 euro.

 

Kontaktinformācija:
Ilze Vonda
Projektu vadības un uzraudzības daļas vecākā projektu vadītāja
Tālr.: 67358070
E-pasts: ilze.vonda@jaunatne.gov.lv

Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv