Atbalsts jauniešu centru darbībai

Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu.

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt atbalstu vismaz 35 jauniešu centru darbībai ar mērķi īstenot aktīvā dzīvesveida un neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem.

Noderīgi materiāli projektu  iesniegumu sagatavošanai:

1. Prezentācija par aktivitātes mērķi, iesniedzamajiem dokumentiem un termiņiem
2. Projekta iesnieguma veidlapa un ieteikumi tās aizpildīšanai
3. Projekta budžeta tāme un ieteikumi plānojot izmaksas