Atbalsts jauniešu centru darbībai

Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu.

Finansējums – 140 000 EUR

Apakšaktivitātes mērķis ir organizēt atklāto projektu konkursu un nodrošināt atbalstu 40 jauniešu centru darbībai ar mērķi caur pašorganizējošu procesu īstenošanu sekmēt Latvijas valsts simtgades svinību īstenošanu, stiprinot Latvijas jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij un kopienai.