Atbalsts jauniešu centru darbībai

Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem.

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt atbalstu vismaz 28 jauniešu centru darbībai ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu.