Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām

Valsts programmas apakšsadaļas mērķis ir atbalstīt 15 jaunatnes organizāciju (saskaņā ar Jaunatnes likuma 6. panta pirmajā daļā ietvertajiem kritērijiem) iniciatīvu projektus, lai veicinātu jauniešu līdzdalību.

Finansējums: 90 000,00 euro.

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv