Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai

Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā.

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt vismaz 11 projektus, kas nodrošina pasākumus, ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvas, aktīva dzīvesveida popularizēšanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī sniedz atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā.