Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai

Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā.

Finansējums – 67 150 EUR

Apakšaktivitātes mērķis ir organizēt atklāto projektu konkursu un atbalstīt vismaz 10 projektus, kas nodrošinās pasākumus ar mērķi sekmēt Latvijas valsts simtgades svinību īstenošanu, stiprinot Latvijas jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu savai valstij, kā arī sniegt atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā.