Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai

Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā.

Aktivitātes mērķis ir atbalstīt vismaz 10 projektus, kas nodrošina pasākumus, ar mērķi veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī sniedz atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalībai valsts jaunatnes politikas īstenošanā un starptautiskajā sadarbībā.