Atbalsts iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā

Konkursa  nolikums ir izstrādes stadijā.

Konkursu plānots izsludināt 2020. gada februārī.