Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī

Valsts programmas apakšsadaļas mērķis ir atbalstīt līdz 20 pašvaldību projektus, kas vērsti uz plānveida darba ar jaunatni sistēmas izveidi vietējā līmenī.

Finansējums: 40 000,00 euro.

Kontaktinformācija:
Jānis Drigins
Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinators
Tālr.: 67356253
E-pasts: janis.drigins@jaunatne.gov.lv