2019.gads

Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gadam

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gada 1.3.sadaļas projektu konkursa "Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai vietējā līmenī" apstiprināto projektu saraksts.

Organizācija Projekta nosaukums Projekta finansējums (EUR)
Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, Kuldīgas novada pašvaldība JĀdaram! 3500
Mārupes novada dome Mārupes novada Jaunatnes politikas stratēģijas izveide 3480
Smiltenes novada dome Atbalsts darba ar jaunatni sist\emas izveidei Smiltenes novadā 3500
Rojas novada dome Kopā ir spēks 3232,65
Jaunjelgavas novada dome Jaunietis Jaunjelgavai 3499,35
Ventspils novada dome

Ventspils novada pašvaldības Jaunatnes jomas plānošanas dokumenta izstrāde 2020-2023.

3460,61
Rēzeknes pilsētas dome Rēzeknes pilsētas pašvaldības jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde 3500

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.


IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gada 2.sadaļas projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un iniciatīvām, veicinot iespējas jauniešu līdzdalībai" apstiprināto projektu saraksts.

Organizācija Projekta nosaukums Summa (EUR)
Biedrība “Latvijas Mazpulki” Augsim Latvijai! 57033,6
Biedrība "Streetbasket" “Ghetto Games” attīstība Latvijā un pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā 56983
Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" Atbalsts LSGCO darbībai 2019. un 2020.gadā 57033,6
Biedrība "Klubs „Māja” – jaunatne vienotai Eiropai" Klubs “Māja” izaugsme 2019. - 2020. gadā 56419,36
Biedrība “Latvijas jaunatnes padome” LJP darbības nodrošināšana 2019-2020 57033,59

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.


IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2019. gada 2.sadaļas projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai" apstiprināto projektu saraksts.

Organizācija Projekta nosaukums Projekta finansējums
Biedrība “Youth for City – City for Youth” Pieturzīme 3499,88
Biedrība "Creative Minds For Culture" CMC darbības stiprināšana 3500
Biedrība "Mums pieder pasaule" Spēlē un spēļo! 3497,8
Biedrība "Latvijas jauniešu sporta attīstības biedrība" Jauniešu iniciatīvas motosporta attīstības veicināšanai Latvijā 3500
Biedrība "Latvijas Jauniešu organizācija “Tellus”" Eiropas Jauniešu parlamenta 17. Nacionālā konference 3500
Biedrība "AVANTIS"

“Young Media House pop- up” Jauniešu komunikācijas telpas“ Young Media House” reģionālā un starptautiskā attīstība

3259,72

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.


IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam 1.2.sadaļas projektu konkursa "Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem" apstiprināto projektu saraksts.

Organizācija Projekta nosaukums Projekta finansējums
Olaines novada pašvaldība Saki JĀ pašpārvaldei 3482,99
     
Ikšķiles novada pašvaldība Mobilais darbs ar jaunatni Tīnūžu pagastā 3498
     
Jēkabpils pilsētas pašvaldība Jaunieši Jēkabpils sirdspukstos 3500
     
Salas novada pašvaldība Salas novada jaunieši 3498,75
     
Gulbenes novada pašvaldība #Bāze 3279
     
Jaunpils novada dome Jauniešu uzņēmējdarbības un nodarbinātības sistēmas uzlabošana Jaunpils novadā 3499,8
     
Jūrmalas pilsētas dome Ilgtspējīga [sa]darbība 3500
     
Daugavpils novada dome DNJ Startup 3500
     
Siguldas novada pašvaldība, Siguldas novada Jaunrades centrs Siguldas novada vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu pašizaugsmes projekts “Dari. Tu vari!” 3497,5
     
Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" Digitālā darba ar jaunatni attīstība Ventspilī 3500
     
Saldus novada pašvaldība Mums ir pa ceļam 3500
     
Skrundas novada pašvaldība Atklātā iespēja 3499,99
     
Lielvārdes novada pašvaldība Skatāmies vienā virzienā! 3430,98
     
Ķekavas novada pašvaldības iestāde “Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs”  Jauniešu līdzdalības veicināšana Baložu pilsētā 3500
     
Cēsu novada pašvaldība Mērvienība - Cēsis 3500
     
Aizkraukles novada pašvaldība Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģija 3463,2
     
Preiļu novada dome Esi daudzpusīgs 3270
     
Varakļānu novada pašvaldība Gribu!Varu!Daru! 2779,4
     
Krustpils novada pašvaldība Atver durvis sadarbībai 2846

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.