2018. gads

Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gada 1.6. apakšsadaļas "Atbalsts mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai" atklāta projektu konkursa apstiprināto projektu saraksts

Organizācija Projekta nosaukums Summa (EUR)
     
Rīgas pilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments) Praktisks ielu jaunatnes darbs Rīgas pilsētas apkaimēs 7770,00
     
Olaines novada pašvaldība Jaunatnes darbs jaudīgai Jaunolainei 7772,74
     
Ikšķiles novada pašvaldība Jauniešu pietura Tīnūžos 7776,19
     
Alūksnes novada pašvaldība Atklājot mobilitāti un sevi! 7703,14
     
Rūjienas novada pašvaldība Rūjienas novada jauniešu mobilais darbs 6057,67
     
Salas novada pašvaldība Biržu jaunieši var un dara! 4505,77
     
Kocēnu novada dome Mobilais darbs ar jaunatni Kocēnu novadā 6710,38
     
Baltinavas novada pašvaldība Esi domājošs. Darbīgs. Atbildīgs. 7751,40
     
Bauskas novada dome Mobilā darba ar jaunatni sistēmas attīstīšana Bauskas novadā 6580,60
     
Biedrība “Piedzīvojumu Garāža” Jauniešu J.A.M.S. 7522,56
     
Biedrība "Kuldīgas jauniešu biedrība Kaktuss" Tur Lava 7777,00
     
Preiļu novada dome Līdzās Tev! 5570,00
     
Biedrība “Jauniešu organizācija “Nītaureņi”” Iespējas Amatas novada jauniešiem 7766,32
     
Gulbenes novada pašvaldība Lielceļš uz… 7681,45

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam "Atbalsts jaunatnes organizāciju iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai" atklāta projektu konkursa apstiprināto projektu saraksts

Organizācija   Projekta nosaukums   Summa (EUR)
         
Biedrība "Kandavas novada Jauniešiem"   Atbalsts. Izaicinājums. Kapacitāte – Jauniešu līdzdalība!   5000,00
         
Biedrība "Creative Minds for Culture”   Jauniešu iniciatīvu un līdzdalības ABC   5997,46
         
Biedrība "Mums pieder pasaule"   Skaista mana tēvu zeme   6000,00
         
Biedrība "Ventspils Jauniešu dome"   Esi viens no mums!   4800,00
         
Biedrība "Jauniešu organizācija Nītaureņi"   Nītaureņu atbalsts jauniešiem   5988,14
         
Biedrība “Youth for City – City for Youth”   Operācija - PRIEKS   6000,00
         
Biedrība “CHEESE”   "CHEESE" jauniešu līdzdalība   5859,00
         
Biedrība "Jēkabpils NVO resursu centrs"   #runaarmanijekabpils   6000,00
         
Biedrība "Latvijas jauniešu sporta attīstības biedrība"   Jauniešu līdzdalība motosporta attīstības veicināšanā Latvijā   5928,00
         

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam 1.2. apakšsadaļas “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem” atklāta projektu konkursa apstiprināto projektu saraksts

   Organizācija   Projekta nosaukums    Summa (EUR)
       
  Aglonas novada dome   Mans prāts ir brīvs – esmu brīvprātīgais!   3276,89
 
  Olaines novada pašvaldība   Soli pa solim   3492,14
 
  Jūrmalas pilsētas dome   Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls   3500,00
              
  Tukuma novada Izglītības pārvalde   JUP: jaunietis – uzņēmējs – pašvaldība   3500,00
              
  Brocēnu novada pašvaldība   Mobilais jaunatnes darbs Brocēnu novadā   3495,00
              
  Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde   Jauniešu uzņēmējspēju attīstības programmas izstrāde   3500,00
              
  Talsu novada pašvaldība   Mans zīmogs   3499,50
              
  Kandavas novada dome   Kandavas MJIC “Nagla” vēstneši – labā roka mobilā jaunatnes darbā   3487,00
 
  Ozolnieku novada pašvaldība   Aktīva Jauniešu dome darba ar jaunatni sistēmas atbalstam   2615,43
 
  Rīgas pilsētas pašvaldības Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments   Darba ar sociālajam riskam pakļautajiem jauniešiem attīstība Rīgas pašvaldībā   3476,00
 
  Preiļu novada dome   Kopā varam!   3166,50
 
  Bauskas novada dome   Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošana Bauskas novadā   3068,86
 
  Ropažu novada pašvaldība   Aktīvi jaunieši Ropažu novadā   3427,85
 
  Siguldas novada pašvaldības Siguldas novada Jaunrades centrs   Mobils darbs ar jaunatni ārpus Siguldas pilsētas centra – izstrāde un pilotēšana   3480,00
 
  Balvu novada pašvaldība   Es un brīvprātīgais darbs   1720,10
 
  Varakļānu novada pašvaldība   Dzīvo brīvi!   3497,05
 
  Inčukalna novada dome   Jauniešu līdzdalības veicināšana Inčukalna novadā   3474,76
 
      KOPĀ:  

55677,08

           

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gadam 1.3. apakšsadaļas “Atbalsts darba ar jaunatni sistēmas izveidei vietējā līmenī” atklāta projektu konkursa apstiprināto projektu saraksts.

   Organizācija   Projekta nosaukums    Summa (EUR)
       
  Ķeguma novada pašvaldība   Ķeguma novada pašvaldības pamatnostādņu jaunatnes jomā izstrādes uzsākšana   1999,98
 
  Rojas novada dome   Jaunieši Rojas attīstībai   2000,00
 
  Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs   Stratēģija   2000,00
              
  Jaunpils novada dome   Jaunatnes politikas attīstība Jaunpils novadā   1999,68
              
  Daugavpils pilsētas dome   DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS JAUNATNES POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTA IZSTRĀDE   2000,00
              
  Apes novada dome   Jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokumenta izstrāde Apes novadā   1800,00
              
  Mālpils novada dome   Mālpils novada jaunatnes politikas attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrāde   1999,66
              
  Krustpils novada pašvaldība   Plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni attīstība Krustpils novadā   1954,71
 
  Alojas novada dome   Alojas novads – augšup!   1973,72
 
  Viļānu novada pašvaldība   Atbalsta sistēmas darbam ar jaunatni izveidošana Viļānu novada pašvaldībā   2000,00
 
  Saulkrastu novada dome   Jauniešu nākotne Saulkrastu novadā   1546,00
 
      KOPĀ:  

21 273,75

           

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

IZM Jaunatnes politikas valsts programma 2018. gada 2.1. apakšsadaļas „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā” apstiprināto projektu saraksts

   Organizācija   Projekta nosaukums    Summa (EUR)
       
  Biedrība “Latvijas Mazpulki”   “Mazpulku valstiskās audzināšanas programma”   100 000
 
  Biedrība “STREETBASKET”   ““Ghetto Games” attīstība Latvijā un pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā”   75 000
 
  Biedrība “Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”   “Atbalsts LSGCO 2017. un 2018. gadam”   100 000
              
  Biedrība “Latvijas Jaunatnes padome”   Atbalsts biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā   75 000
      KOPĀ:  

350 000

           

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.