2016. gads

Jaunatnes politikas valsts programma 2016. gadam

Atklāta projekta konkrusa 3.1. aktvitāte "Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā"
Apstiprināto projektu saraksts

   Organizācija   Projekta nosaukums    Summa (EUR)  
       
  Biedrība "Ventspils Jauniešu dome”   Aktīvistu vasaras skola   3163, 00  
 
  Biedrība "Latvijas Mazpulki”   Augsim Latvijai!   15 000,00  
 
  Biedrība “Youth for City – City for Youth”   100 tortes un 1 svecīte   2459,50  
              
  Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija”   LSGCO atbalstam 2016   15 000,00  
              
  Biedrība “STREETBASKET”   “Ghetto Games” attīstība Latvijā un pārstāvniecība starptautiskajā jaunatnes politikā   15 000,00  
              
  Biedrība „Latvijas Jauniešu organizācija “Tellus””   IZMAINI lv   2378,00  
              
  Biedrība "Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai”   Ceļā uz jauniešu līdzatbildību   3030,00  
              
  Biedrība "Jaunatne smaidam”   ES PAR…   3152,00  
 
  Biedrība “History Makers”   Ieraudzīt-sadzirdēt-dalīties   2782,77  
              
       KOPĀ:   61 965,27  
             

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.
 

Atklātā projektu konkursa 1.4. aktivitātes  "Atbalsts jaunieši centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu"
Apstiprināto projektu saraksts

     Organizācija    Projekta nosaukums    Summa (EUR)
  
 
 
    Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments    Rādi radīto!    3500,00
             
     Jūrmalas pilsētas dome    Kopā esam    3500,00
             
     Madonas novada pašvaldība   Atraktīvās novadpētniecības velo ekspedīcija Madonas novada jauniešiem “Desmit līdz 100”    3500,00
             
     Tukuma novada izglītības pārvalde    “Izzini un stāsti!”    3500,00
             
     Olaines novada pašvaldība    Radi! Dari! Spēlē!    3418,92
             
     Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde    “Biznesa vasara”    3500,00
             
     Rugāju novada dome    “Laiks nākt ar jaunām idejām”    3500,00
             
     Alūksnes novada pašvaldība    AUTOBUSS    3500,00
             
     Balvu novada pašvaldība    DZIMIS BALVOS    3500,00
             
     Kocēnu novada dome    Rīta zvaigzne    3499,55
             
     Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs    Reāls projekts    3500,00
             
     Talsu novada pašvaldība    “Noķer krāsu, ieaud stāstu!”    3500,00
             
     Limbažu novada pašvaldība    “MĒS NĀK(AM)”    3500,00
             
     Rūjienas novada pašvaldība    Jaunieši līderi – Latvijas nākotne    3500,00
             
     Nīcas novada dome    “Ar Nīcas novadu sirdī”    3499,31
             
     Saldus novada pašvaldība    Esmu brīvprātīgais Saldus novadā!   3500,00
             
     Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs    Latvija, parādi mums savus stāstus!   3500,00
             
     Viļakas novada dome    Nāc un piedalies!    3500,00
             
     Aglonas novada dome    Tu esi – Tu vari!    3500,00
             
     Aizkraukles novada pašvaldība    Solis pretī simtgadei!    2954,53
             
     Gulbenes novada dome    LV kods    3500,00
             
     Ozolnieku novada pašvaldība    Dāvana mūsu LATVIJAI!    3474,22
             
     Rojas novada dome    “Mācies pats un māci citus!”    3500,00
             
     Līvānu novada dome    90 stāsti Līvāniem    1856,05
             
     Dobeles novada pašvaldība   Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu uzņēmības un piederības apziņas stiprināšanai    3500,00
             
     Ogres novada pašvaldība    Jaunieši par Ogres novada pagastiem    3500,00
             
     Rēzeknes pilsētas dome    Rēzeknes sirdspuksti Latvijas simtgadei    3500,00
             
     Rundāles novada dome    Mēs esam TE.LV!    3499,00
             
     Priekules novada pašvaldība    PRIEKULES NOVADA JAUNIEŠI PA SIMTGADES PĒDĀM    3499,99
             
     Naukšēnu novada pašvaldība    “Iepazīstu, izzinu, izdaru!”    3497,97
             
     Preiļu novada dome    Preiļu novada stāsti Latvijas simtgadei    3498,8,00
             
     Lielvārdes novada pašvaldība    Vecie un jaunie    1835,10
             
     Cēsu novada pašvaldība    Pastkarte Latvijai    3500,00
             
     Jelgavas novada dome    “Vide. Identitāte. Personība. -2016” (V.I.P. – 2016)    3497,21
             
     Skrundas novada pašvaldība    Mēs savam novadam!    3500,00
             
     Salas novada pašvaldība    Jaunieti, iepazīsti Latviju!    2002,85
             
     Siguldas novada dome    100 lietas, vietas, darbi un cilvēki Latvijas jubilejai    3500,00
             
     Tērvetes novada dome    Esmu TĒRVETnieks!    3500,00
             
    Rēzeknes novada pašvaldības Ilzeskalna pagasta pārvalde    “Nekur nav tik labi kā mājās...”    3336,43
             
     Daugavpils novada dome   “Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju paplašināšana Daugavpils novadā”    3500,00
             
     Riebiņu novada dome    Nāc, iesaisties!    3475,33
             
    Valmieras pilsētas pašvaldība, Valmieras Jaunatnes centrs “Vinda”    "Stāvi pāri visam Valmiera"    3500,00
             
     Dagdas novada pašvaldība   Dagdas novada jauniešu valstsgribas un valsts piederības apziņas stiprināšana    3500,00
             
         KOPĀ:   144 845,26
             

 

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu.

Atklātā projektu konkursa 2.1. aktivitātes  "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos"
Apstiprināto projektu saraksts

   Organizācija   Projekta nosaukums    Summa (EUR)  
       
  Valmieras 2.vidusskola   Radošs un drošs   2499,84  
 
  Alūksnes novada bērnu, jauniešu ar īpašām vajadzībām biedrība "Saulstariņi”   Gatavot prieks!   1872,86  
 
  Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs   Jauniešu tramvajs   2500,00  
              
  Brocēnu novada pašvaldība Brocēnu jauniešu centrs "KOPĀ”   "PADOD TĀLĀK”   2098,00  
              
  Smiltenes Centra vidusskola   Platforma jauniešu iniciatīvām Smiltenē   1220,00  
              
  Biedrība "Mēs – nākotnei!”   "Nāc, pielaiko profesiju”   2496,25  
              
  Jelgavas novada pašvaldība   HOP! (Palēciens!)   2476,20  
              
  Nodibinājums "Sociālo pakalpojumu aģentūra”   Iedvesmot sevi un citus   2482,00  
              
  Jaunpils novada Dome   Jauniešu komunikācija un radošums ilgtspējīgai attīstībai   2077,90  
       
  Nodibinājums “Brīvprātības platformas fonds”   “Brīvprātība Latvijas simtgadei”   2500,00  
 
  Biedrība “Nākotnes Tilts”   Apzinies sevi šodien - rītdienai   2500,00  
 
  Valkas ģimnāzija   Pašizaugsmes domnīca ”Es to varu!”   2498,42  
 
  Kokneses internātpamatskola – attīstības centrs   "Atbalsts jauniešiem Koknesē”   2498,72  
 
  Aglonas vidusskola   Radošums un aktivitāte – izvēle un atbalsts   2500,00  
             
  Valmieras pilsētas pašvaldības Valmieras Pārgaujas ģimnāzija   Mēs zinām, varam un darām   2426,45  
             
  Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola   “PROTI – DARI – ĪSTENO”   1737,42  
             
      KOPĀ:   36 384,06  
             
             

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.