2015. gads

Jaunatnes politikas valsts programma 2015. gadam

3.1.apakšsadaļa „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”
Apstiprināto projektu saraksts

   Organizācija   Projekta nosaukums    Summa (EUR)  
       
  Biedrība "Latvijas Mazpulki"   "Mazpulkā. Latvijā. Pasaulē."   9638,33  
 
  Biedrība „Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai”   "Jauniešu iniciatīvas veicināšana, apzinoties sevi kā ES attīstības virzītājspēku"   3490,00  
 
  Biedrība "Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija"   "Stabilitāte - pamats izaugsmei"   9634,60  
              
  Biedrība "Jaunatne smaidam"   "ATRAST SEVI"   3500,00  
              
  Biedrība "Venspils Jauniešu dome"   "Piemērs aizrauj!"   3485,68  
              
  Biedrība "STREETBASKET"   ""Ghetto Games reģionos" attīstība"   9638, 33  
              
  Biedrība "Kultūras un izglītības studija „Talantu pilsēta”"   "Sociālais vilnis"   3500,00  
              
  Biedrība "History Makers"   "History Makers brīvpratīgo neformālā izglītība"   3227,48  
              
       KOPĀ:   46 114, 42  
             

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

Atklātā projektu konkursa 1.3. aktivitāte „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu”
Apstiprināto projektu saraksts

     Organizācija    Projekta nosaukums    Summa (EUR)
     Dobeles novada pašvaldība    "Neformālās mācīšanās aktivitātes Dobeles novada jauniešu izaugsmei"   4 000,00
             
     Gulbenes novada dome    "3, 2, 1 - Aiziet!"   4000,00
             
     Saldus novada pašvaldība    "No domas līdz darbībai II"   4000,00
             
     Jelgavas bērnu un jauniešu centrs "Junda"   "Es un jaunatne man apkārt"   3996,28
             
     Limbažu novada pašvaldība   Atbalsts Limbažu jauniešu centra darbības nodrošināšanai Limbažu novada pašvaldībā ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem, popularizējot līdzdalību un aktīvu dzīves veidu   4000,00
             
     Aizputes novada pašvaldība   "PROJEKTS "A2""   3462,00
             
     Cēsu novada pašvaldība    Sālsmaize   4 400,00
             
     Kocēnu novada dome   "Esi kustībā!"   3750,40
             
     Ogres novada pašvaldība    "Līdzdalība un aktīvs jaunietis Ogres novadā"   4000,00
             
    Lubānas novada pašvaldība    "Lubānā droši"   3950,00
             
     Jelgavas novada pašvaldība   "Vide. Identitāte. Personība. (V.I.P.)"   3187,00
             
     Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas domes izglītības pārvalde"    "Radošās vasaras talka jauniešu mājā"   4000,00
             
     Dagdas novada pašvaldība    "Aktīvs un veselīgs dzīvesveids stilīgiem jauniešiem"   4000,00
             
     Talsu novada pašvaldība    "Septiņas ĪBAS"   4000,00
             
     Daugavpils pilsētas dome    "Seko līdzi iespējām"   2025,00
             
     Cēsu novada pašvaldība    "ACTION brings reACTION"   4000,00
             
    Rēzeknes pilsētas dome    "Iedvesmojies, esi aktīvs!"   4000,00
             
    Raunas novada dome    "Darbs dara darītāju"   4000,00
             
    Alūksnes novada dome   "Daru pats. Daru citam."   4000,00
             
    Madonas novada dome   "Piedzīvojumu ekspedīcija Madonas novada jauniešiem "TRĪS SOĻI - 2015""   4000,00
             
    Balvu novada dome   "Katram amatam savs pamats"   4000,00
             
    Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs   "Liepājas izaicinājums"   4000,00
             
    Stopiņu novada dome   "Stopiņu novada jaunieši PAR Neformālo izglītību"   1894,18
             
    Rojas novada dome   "Esi aktīvs, veselīgs un radošs!"   3480,00
             
    Tērvetes novada pašvaldība   "Ja ne es, tad KAS?"   3999,28
             
    Alojas novada dome   "Aktīvs un radošs jauniešu laiks Alojā"   4000,00
             
    Rūjienas novada pašvaldība   "Jauno Dīdžeju vasara Rūjienā"   3999,53
             
    Beverīnas novada dome   "Kompass" (pārtraukts ar 06.07.2015.)   4000,00
             
    Priekules novada pašvaldība   "Atbalsta pasākumi Priekules novada jauniešu iesaistīšanai pašu vadībā"   3967,24
             
    Kuldīgas novada dome   "Domā un dari!"   4000,00
             
    Valmieras pilsētas pašvaldība   "Valmieras Jauniešu mākslas plenērs 2"   4000,00
             
    Jūrmalas pilsētas dome   "Ar mērķi nākotnē"   3999,99
             
    Aglonas novada dome   "Radi pats!"   3999,11
             
    Bauskas novada dome   "Kā sauc, tā atsaucas!"   4000,00
             
    Lielvārdes novada pašvaldība   "Nāc līdz(i)dalībā"   3954,64
             
    Daugavpils novada dome   "Jauniešu lietderīgā brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana un popularizēšana Daugavpils novadā"   3900,00
             
    Jēkabpils pilsētas pašvaldība   "Jēkabpils jauniešu motivēšana un pašizaugsmes potenciāla pilnveidošana, pielietojot neformālās izglītības metodes"   4000,00
             
    Viļakas novada dome   "Ekspedīcija džungļos"   4000,00
             
    Rundāles novada dome   "AIZIET!"   3999,24
             
    Saulkrastu novada pašvaldības aģentūra "Saulkrastu kultūras un sporta centrs"   "Pasaule mums piedāvā tik daudz!"   2621,13
             
    Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu centrs   "Dod pieci!"   3999,16
             
    Varakļānu novada dome   "Savādā vasara"   3454,84
             
    Priekuļu novada pašvaldība   "Abām acīm"   2710,00
             
    Tukuma novada Izglītības pārvalde   "Jūties kā mājās!"   4000,00
             
    Ozolnieku novada pašvaldība   Atbalsts Ozolnieku novada jauniešu centru aktivitātēm „Pavadīsim vasaru NEformāli!”   3630,00
             
    Pāvilostas novada pašvaldība   Jauniešu neformālās mācīšanās aktivitātes Pāvilostā „Jūras skartie”   3999,86
             
    Skrundas novada pašvaldība   "Ieraugi! Izzini! Iesaisties!"   4000,00
             
         KOPĀ:   173978.88

             

 

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu.

2.2.apakšsadaļa „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos”
Apstiprināto projektu saraksts

   Organizācija   Projekta nosaukums    Summa (EUR)  
       
  Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde „Jelgavas sociālo lietu pārvalde”   „Mans budžets”   1845,09  
 
  Biedrība „Roku rokā”   „Sapņu karotes.”   2534,65  
 
  Biedrība „Nākotnes Tilts”   „Dots devējam atdodas”   1803,96  
              
  Nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”   „Es un teātris”   2481,50  
              
  Valmieras 2.vidusskola   „Mēs to varam!”   2398,84  
              
  Brocēnu novada pašvaldības Brocēnu jauniešu centrs „KOPĀ”   „Gaujas noslēpumi”   2532,00  
              
  Biedrība „Izdzīvo ideju”   „Sajūtu improvizācija”   2528,54  
              
  Nodibinājums „Bērnu un Jauniešu fonds”   „Veido savu karjeru”   2532,37  
              
   Liepājas vakara (maiņu) vidusskola   „Personības pilnveides radošās darbnīcas meistarklases”   1912,28  
       
  Biedrība „Izdzīvo ideju”   „Dzīvo kustībā!”   2525,13  
 
  Brocēnu novada pašvaldības Brocēnu jauniešu centrs „KOPĀ”   „Izdzīvotāji”   2534,00  
 
  Biedrība „Nākotnes Tilts”   „Caur dejām un dziesmām uz augšu”   1692,53  
 
  Liepājas vakara (maiņu) vidusskola   „Citādāk”   2533,95  
 
  Nodibinājums „Bērnu un Jauniešu fonds”   „Uzņēmuma darbības procesu simulācija/spēle - „Fabrikants””   2505,40  
             
      KOPĀ:   32 360,24  
             
             

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.