2014. gads

Jaunatnes politikas valsts programma 2014.gadam

3.1.apakšsadaļa „Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai un līdzdalības nodrošināšanai valsts un starptautiskajā jaunatnes politikā”
Apstiprināto projektu saraksts

   Organizācija   Projekta nosaukums    Summa (EUR)  
       
  Biedrība "Latvijas Mazpulki"   Mazpulku labo darbu gads   14 228,00  
 
  Biedrība "Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija"   Ilgtspējīgs skautisms   14 228,00  
 
  Biedrība "Ventspils Jauniešu dome"   Vienaudžu izglītotāju apmācību programma "Jaunietis – jaunietim"   3 556,08  
              
  Biedrība "Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai"   Jauniešu līdzdalības veicināšana ceļā uz Latvijas Prezidentūru Eiropas Savienības Padomē   3 553,08  
              
  Biedrība "Jaunatnes organizāciju apvienība „IMKA Latvija”"   Kopā varam visu!   3 556,52  
              
  Bērnu un jauniešu biedrība „Skrejceļš”   Esi Liepājnieks, neesi bijušais (neESI LP`eX)   3 535,35  
              
  Biedrība "Kultūras un izglītības studija „Talantu pilsēta”"   Komunikāciju labirinti   3 557,00  
              
  Biedrība „Jaunatne smaidam”   Parole: LĪDZDALĪBA II   3 390,00  
              
  Biedrība "Mums pieder pasaule"   Cik pasaule interesanta!   3 119,27  
 
       KOPĀ:    52 723, 30  
             

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.


2.2. apakšsadaļa „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas pabeiguši ilgtermiņa kursus, organizēto projektu – iniciatīvu īstenošanai, kas nodrošina gan šo jauniešu iesaistīšanos dažādās pašiniciētās aktivitātēs, gan līdzdalību vietējos un reģiona līmeņa demokrātijas procesos”
Apstiprināto projektu saraksts

   Organizācija   Projekta nosaukums    Summa (EUR)  
       
  Ogres jauniešu klubs "Projektu darbnīca"   Teātris jauna cilvēka dzīvei   2845,70  
 
  Ogres jauniešu klubs "Projektu darbnīca"   Paši un portreti   2845,70  
 
  Biedrība "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai"   Teksta vārsmu sacensības/ REPS   2844,02  
              
  Latvijas labklājības veicināšanas biedrība "Atskalas"   [At]griešanās: foruma teātris kā metode sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu resocializācijai   2829,99  
              
  Latvijas labklājības veicināšanas biedrība "Atskalas"   Improvizācijas teātris kā metode sociālās atstumtības riskam pakļauto resocializācijai   2078,03  
              
  Biedrība "Klubs "Māja" - jaunatne vienotai Eiropai"   Ceļš caur sabiedrību – improvizācija   1837,62  
              
  Madonas Bērnu un jauniešu centrs   Solis pretī!   2845,70  
              
  Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola   Ej uz priekšu – nebaidies!   2845,70  
 
  Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola   Atver durvis nākotnei!   2845,70  
 
  Biedrība "Nākotnes Tilts"   Rotaļlieta manam tuvajam   1897,10  
 
  Biedrība "Nākotnes Tilts"   Florbola komanda   2222,02  
 
  Biedrība "EPPEA"   Dažas minūtes par sevi   2184,64  
 
  Biedrība "EPPEA"   Mediācija (ne)iespējamā misija   2047,09  
 
  Biedrība "EPPEA"   Es protu, es varu   2398,40  
 
       KOPĀ:    34 567, 41
 
             

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu un projekta norises vietu.

 


1.4. apakšsadaļa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem”
Apstiprināto projektu saraksts

     Organizācija    Projekta nosaukums    Summa (EUR)
     Talsu novada pašvaldība    Dzīvei un darba tirgum nepieciešamo prasmju apguve brīvā dabā   4 400,00
             
     Gulbenes novada dome    Pierādi sevi un dari   3 999,95
             
     Saldus novada pašvaldība    Apmācību cikls Saldus novada jauniešiem "No domas līdz darbībai"   4 400,00
             
     Ogres novada pašvaldība    Tu to vari!   4 400,00
             
     Viļakas novada dome    Jauniešu neformālā izglītība caur objektīva aci   2 700,00
             
     Raunas novada dome    „Projektē” savu nākotni PATS!   2 067,05
             
     Cēsu novada pašvaldība    Sālsmaize   4 400,00
             
     Kocēnu novada dome    Atbalsts Kocēnu novada jauniešu aktivitātes veicināšanai – ieguldījums nākotnē   3 044,20
             
     Jūrmalas pilsētas dome    Jūrmalas jauniešu mēnesis 2014   4 400,00
             
     Siguldas novada dome    Tehniskais radošums   4 400,00
             
     Aizputes novada dome    PROJEKTS “A”   4 384,62
             
     Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments    MIRDZOŠĀS VASARAS APMĀCĪBAS   4 400,00
             
     Jelgavas pilsētas dome    Tavs laiks kopā ar „Ghetto Games”   4 400,00
             
     Tērvetes novada dome    Aktivizējies, lai iesaistītos!   4 309,56
             
     Rugāju novada dome    Neformālās izglītības atbalsta pasākumi visiem jauniešiem Rugāju novadā   4 400,00
             
     Valmieras pilsētas pašvaldība    Valmieras Jauniešu mākslas plenērs   4 400,00
             
     Rojas novada Dome    ESI RADOŠS UN AKTĪVS!   3 079,00
             
     Alūksnes novada pašvaldība    Tālāk par sevi   4 400,00
             
     Lielvārdes novada pašvaldība    Atbalsts jauniešu centra darbības nodrošināšanai Lielvārdes novada pašvaldībā ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes jauniešiem „Jaunietis ne-formāls!””   4 073,96
             
     Ludzas novada pašvaldība    „Ludza TV” mobilās filmēšanas komandas izveide   4 373,15
             
     Jaunpiebalgas novada domes Bērnu un jauniešu iniciatīvu centrs "Tagad" (BJIC "Tagad")    BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS - SOCIĀLAM RISKAM PAKĻAUTO JAUNIEŠU AKTĪVĀS LĪDZDALĪBAS FORMA JAUNPIEBALGAS NOVADĀ   3 550,00
             
     Limbažu novada pašvaldība    Atbalsts Limbažu jauniešu centra darbības nodrošināšanai Limbažu novada pašvaldībā ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātēs visiem jauniešiem   4 400,00
             
     Dundagas novada pašvaldība    Jauniešu komandas neiespējamā misija   4 400,00
             
     Aglonas novada dome    Neformālās izglītības aktivitāšu nodrošināšana Aglonas novada jauniešiem   4 325,90
             
     Rundāles novada dome    Apmācības Rundāles novada jauniešiem dzīvei un darba tirgum nepieciešamo kompetenču attīstībai   4 399,52
             
     Ropažu novada pašvaldība    „Izzini! Iedvesmojies! Iesaisties!”   3 468,36
             
     Madonas novada pašvaldība    Velovēstnieku ekspedīcija „Izaicinājums – 2014” pa jaunatnes iniciatīvu skartajām vietām Madonas novadā   4 400,00
             
     Skrundas novada pašvaldība    Esi piederīgs un aktīvs!   4 180,00
             
     Jēkabpils pilsētas pašvaldība    Jēkabpils jauniešu ar mazākām iespējām profesionālo un individuālo kompetenču attīstīšana, pielietojot neformālas mācīšanās metodes   4 400,00
             
     Balvu novada pašvaldība    Kustība. Deja. Ritms.   4 314,00
             
     Priekuļu novada pašvaldība    Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem Priekuļu novadā "Vasaras skola - Restotais Apelsīns"   2 913,03
             
     Rēzeknes pilsēta dome    Kopā jau 10 gadus!   2 570,70

Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu, īstenošanas periodu.


1.3. apakšsadaļa „Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai”
Apstiprināto projektu saraksts

     Organizācija    Projekta nosaukums    Summa (EUR)
    Lielvārdes novada pašvaldība   Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Lielvārdes novada pašvaldība jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai "Jaunieti - tev ir ko teikt!"   1422,90
             
    Jaunpils novada pašvaldība   Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jaunpils novadā   1422,90
             
    Iecavas novada pašvaldība   Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa noteikšana jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai Iecavas novadā   871,20
             
    Dundagas novada pašvaldība   Dundagas novada jaunatnes politikas indekss   1422,90
             
    Tērvetes novada pašvaldība   Jaunatnes politikas indekss Tērvetes novada jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai   1421,75
             
    Daugavpils pilsētas pašvaldība    Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķināšana Daugavpils pilsētā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai   1400,00
             
    Madonas novada pašvaldība   Jauniešu dzīves kvalitātes pētījums Madonas novadā   1400,00
             
    Ogres novada pašvaldība   Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Ogres novada jauniešu dzī9ves kvalitātes novērtēšanai   1399,24
             
    Krimuldas novada pašvaldība   Krimuldas novada jaunatnes dzīves kvalitātes un politikas īstenošanas indeksa noteikšana    1421,75
             
    Garkalnes novada pašvaldība   Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Garkalnas novadā   1420,00
         KOPĀ:    12179,74
             

 Informācija par apstiprināto projektu kontaktinformāciju, kopsavilkumu un projekta norises vietu.