Jaunumi

Pēc apmācībām jaunieši un jaunatnes darbinieki iedvesmoti aktivitātēm reģionos!

„Apmācības bija radošas, un tas būtiski atviegloja mācīšanās procesu!”

„Šī apmācība lika aizdomāties par savas dzimtās vietas attīstību!”

„Esmu sapratusi, ka spēšu savu ideju realizēt!”

„Pašvaldības darbu var veikt ļoti labi, lai sadarbotos ar jaunatni, vajag tikai darīt un papldināt zināšanas!”

„Ja darbā vajadzēs padomu vai sadarbības partneri, noteikti izmantošu apmācībās iepazīto cilvēku kontaktus!”

Šīs ir tikai dažas no atziņām, ko jaunieši un jaunatnes darbinieki guvuši, piedaloties Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros organizētajās apmācībās.

Lasīt vairāk »
Šveices programma
 

Apmācību vadītāji un reģionālie sadarbības partneri gatavojas 2012.gada apmācībām Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros

Turpinot 2011. gadā uzsākto jauniešu un jaunatnes darbinieku apmācību īstenošanu Latvijas reģionos, v/a„Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” 2012. gada 6. martā pulcēja Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” (turpmāk - Latvijas un Šveices sadarbības programma) apmācību vadītājus un reģionālos sadarbības partnerus, lai pārrunātu 2012. gada apmācību rīkošanu.

Lasīt vairāk »
Šveices programma
 

Uzsākta apmācību rīkošana Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros

Ar apmācībām Vidzemes plānošanas reģiona jaunatnes darbiniekiem šī gada 20. - 22. oktobrī tiek uzsākta apmācību organizēšana v/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra" (turpmāk - JSPA) īstenotās Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” (turpmāk - Latvijas un Šveices sadarbības programma) ietvaros.

Lasīt vairāk »
Šveices programma
 

Atvērts Tukuma novada Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs

2011.  gada 2. decembrī tika atklāts Tukuma novada Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs (Tukumā, Sporta ielā 1), kas ir pirmais izveidotais multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Lasīt vairāk »
Šveices programma
 

Lapas