Resursi

Šajā sadaļā atradīsiet dažādus resursus, lai uzzinātu paveikto saistībā ar apmācībām un pasākumiem Latvijas un Šveices sadarbības programmā, kā arī lai smeltos idejas un iedvesmu savām aktivitātēm: