Jauniešu centri

Saldū izveidots multifunkcionāls jauniešu centrs!

2012. gada 13. martā Saldū (Lielā iela 3) notika projekta „Jaunatnes atpūtas un iniciatīvu centra (JIC) „Šķūnis” paplašināšana multifunkcionālai darbībai” atklāšana.  Līdz ar to Saldū ir izveidots multifunkcionāls jauniešu centrs, paplašinot esošo JIC „Šķūnis” - rekonstruējot ēkas neizbūvēto daļu. Projekts realizēts Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Lasīt vairāk »
Šveices programma
 

Atvērts Tukuma novada Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs

2011.  gada 2. decembrī tika atklāts Tukuma novada Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs (Tukumā, Sporta ielā 1), kas ir pirmais izveidotais multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Lasīt vairāk »
Šveices programma
 

Parakstīti līgumi par 17 jauniešu centru izveidi Latvijas-Šveices sadarbības programmā

Latvijas – Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta ietvaros 2011.gada 31. maijā valsts aģentūrā „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” tika parakstīti līgumi ar 2010. gada 4. augustā (protokols Nr.2/2010) Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināto apakšprojektu iesniedzējiem - 17 Latvijas Republikas pašvaldībām par multifunkcionālu jauniešu centru izveidi. Vēlmi piedalīties projekta īstenošanā sākotnēji izteica 30 pašvaldības.

Lasīt vairāk »
Šveices programma
 

Lapas