Jauniešu centri

Lielākā Ziemassvētku dāvana

Ar svinīgām uzrunām un muzikāliem priekšnesumiem 22. decembrī tika atklāta rekonstruētā ēka un piebūve Grāfa laukumā 1. Pašvaldības lūgtie viesi apskatīja Iecavas Mūzikas un mākslas skolas (IMMS) jauno mājvietu un multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru, kurš izvietots ēkas vēsturiskās daļas trešajā stāvā.

Lasīt vairāk »
Šveices programma
 

Pēc rekonstrukcijas atklāts multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs "Pakāpieni"

2015.gada 15. maijā notika rekonstruētā Riebiņu novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra "Pakāpieni" atklāšana (turpmāk – JIC "Pakāpieni"), kurā piedalījās Šveices Konfederācijas vēstnieks Markuss Niklaus Pauls Dutli (Markus Niklaus Paul Dutly), Riebiņu novada domes priekšsēdētājs Pēteris Rožinskis, Vidsmuižas un Riebiņu Romas katoļu baznīcas prāvests Česlavs Mikšto un citi viesi.

Lasīt vairāk »
Šveices programma
 

Noslēdzas projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” realizācija

Kopš 2011.gada vasaras Līvānos tika realizēts projekts „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos”, kura ietvaros tika iegādāts nepieciešamais aprīkojums un inventārs jaunatklātā Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” telpām un āra videi. „Kvartāls” svinīgi tika atklāts 2014.gada 31.janvārī un tas ir pieejams ne tikai jauniešiem, bet arī visu vecumu aktīviem cilvēkiem.

Lasīt vairāk »
Šveices programma
 

Tiek pagarināts projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” realizācijas termiņš

Saistībā ar to, ka Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) rekonstrukcijas darbi, kas tika veikti ERAF projekta  ”Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana”, ietvaros bija iekavējušies, bet projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” ietvaros iegādāto aprīkojumu un inventāru (mēbeles, sporta aprīkojumu, mūzikas instrumentus, datortehniku u.c.) bija nepieciešams uzstādīt atbilstoši to ekspluatācijas mērķiem un plānotajam izvietojumam telpās, kā arī, lai projekta ietvaros būtu iespējams noorganizēt projekta noslēguma un JIC atklāšanas pasākumu, Līvānu novada dome 2013. gada decembrī parakstīja vienošanos ar „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru” par grozījumiem projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu perioda pagarinājumā, kas paredz, ka projekts tiek īstenots līdz 2014. gada 28. februārim.

Lasīt vairāk »
Šveices programma
 

Lapas