Apmācību reģionālo sadarbības partneru kontaktinformācija

Pārstāvētais plānošanas
reģions
Organizācijas nosaukums Kontaktpersona E-pasta adrese
       
KURZEME/ZEMGALE Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Aija Strazda youth[at]redcross.lv
LATGALE Biedrība "Latvijas Lauku forums" Anita Seļecka
laukuforums[at]gmail.com
RĪGA/VIDZEME Nodibinājums "Baltijas reģionālais fonds"
Ginta Salmiņa info[at]brfonds.lv