Apmācību kalendārs

Aicinām jaunatnes darbiniekus piedalīties Vidzemes reģiona apmācībās "Kā iesaistīt un motivēt jauniešus"

Apmācības notiks no 2016. gada 12.  līdz 14. oktobrim viesu namā "Vecmuiža", Liepupes pagastā, Salacgrīvas novadā. Piesakieties apmācībām līdz 2016. gada 28. septembrim. Apmācību mērķis ir veidot jaunatnes darbiniekiem dziļāku izpratni par neformālās izglītības būtību jaunatnes darbā, neformālās izglītības atzīšanas procesu ikdienas jaunatnes darbā un pilnveidot jaunatnes darbinieku kompetences attiecībā uz dažādu jauniešu motivēšanu un iesaistīšanu organizācijas vai jaunatnes centru aktivitātēs.

12.10.2016 līdz 14.10.2016
Pieteikšanās elektroniski

Rīgas reģiona apmācības jaunatnes darbiniekiem „Kā iesaistīt un motivēt jauniešus”

Apmācības notiks no 2016. gada 28.  līdz 30. septembrim viesu namā "Umuri", Ķeguma novadā. Piesakieties apmācībām līdz 2016. gada 17. septembrim, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 19. septembrim. Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu, šeit: http://ejuz.lv/riganefizgl

28.09.2016 līdz 30.09.2016
Pieteikšanās elektroniski

Lapas