Zināmi programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 1. projektu konkursa rezultāti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka 2019. gada 1. programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu konkursā tika iesniegti 105 projektu pieteikumi. Izziņojam projektu konkursa rezultātus.

Jauniešu apmaiņas – 70 projektu pieteikumi;
Jaunatnes darbinieku mobilitāte - 26 projektu pieteikumi;
Stratēģiskās partnerības labās prakses apmaiņai, t.sk. Starptautiskās jauniešu iniciatīvas - 5 projektu pieteikumi;
Jaunatnes dialoga projekti - 4 projektu pieteikumi.

Ar projekta konkursa rezultātiem varat iepazīties šeit>>

Papildu informējam, ka 2. pamatdarbības projektu konkursa rezultāti tiks izziņoti tuvākajā laikā.