Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma

No 7. augusta līdz 11. septembrim profesionāli mākslinieki un citi radošo profesiju pārstāvji var pieteikties radošo braucienu atbalstam Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" ietvaros. Finansiālais atbalsts paredzēts braucienam uz kādu no Ziemeļu vai Baltijas valstīm laika periodā no 1-10 dienām, tas sedz ceļa un uzturēšanās izmaksas.

Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Plašāka informācija:
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-...

Kritēriji:
http://www.kulturkontaktnord.org/lang-en/forms-of-funding/nordic-baltic-...

Pieteikšanās līdz 11.septembrim Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: http://applications.kknord.org/user/register.php

Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Nordic Council of Ministers' Office in Latvia
Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA
http://www.norden.lv

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.