Zib darbnīca "International cooperation for newcomers"

Apmācību mērķis ir mudināt dalībniekus uzsākt starptautisku projektu īstenošanu programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Tās norisināsies no 20. līdz 24. novembrim Polijā (Varšavas rajonā). Pieteikšanās līdz 22. oktobrim!

Apmācību uzdevumi:

  • sniegt dalībniekiem zināšanas par to, kā plānot un īstenot starptautiskus projektus, īpaši Jauniešu apmaiņas projektus;
  • atbalstīt dalībniekus viņu ideju attīstībā un starptautiskās sadarbības partneru meklēšanā;
  • parādīt iespējas, kuras piedāvā starptautiskā sadarbība programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā".

Apmācību dalībnieki:

Šīs apmācības domātas jaunatnes līderiem un jaunatnes darbiniekiem, kuriem:

  • ir pieredze darbā ar jauniešiem nacionālā līmenī, taču nav pieredzes starptautiskā līmenī;
  • ir motivācija uzsākt starptautiska jauniešu projekta izstrādi un īstenošanu programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā";
  • pārstāv organizāciju/institūciju, kas vēlas īstenot starptautiskus jauniešu projektus;
  • ir iespēja aktīvi piedalīties visās apmācību dienās;
  • ir spējas strādāt un komunicēt angļu valodā.

Paredzēts, ka 20. novembrī dalībnieki ierodas apmācību norises vietā, no 21. līdz 23. novembrim norisinās apmācības un 24. novembrī dalībnieki dodas mājās.

Kā pieteikties?

Pieteikšanās līdz 22. oktobrim: https://goo.gl/forms/ldwPEutF0wid6vgl2

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
•    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
•    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
•    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv