Zemgales reģionālās apmācības "Daudzveido savu rītdienu"

Publicitātes foto

Jauniešus ar redzes traucējumiem un aktīvus jauniešus, kuri vēlas īstenot kopīgus projektus aicinām piedalīties neformālās izglītības apmācībās "Daudzveido savu rītdienu". Apmācībām pieteikties var līdz 13. februārim. Tās notiks no 2015. gada 20. februāra līdz 22. februārim. 

Kad un kur notiks apmācības?

 2015. gada 20. - 22. februārī, viesu namā „Turbas”, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā (Pieteikšanās šeit: http://ieej.lv/Gbgzi, pieteikšanās termiņš 13. februāris, rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2015. gada 16. februārim).

Apmācību mērķis

Veicināt jauniešu mērķu un ideju īstenošanu, veidojot dalībnieku starpā ilgtspējīgu sadarbību un sniegt atbalstu personiskajā izaugsmē.

 Apmācību uzdevumi: 

- iedrošināt un radīt jauniešiem telpu, kur būtu iespēja atklāt sevī vēl līdz šim nezināmo;

- radīt izpratni par neformālo izglītību;

- iesaistīt neformālās mācīšanās procesā - pilnveidot sevi, iepazīties, būt un mācīties kopā, kā arī dalīties pieredzē;

- veicināt jauniešu savstarpējo sadarbību, izvirzot mērķus nākotnei. 

Dalībnieku profils: Jaunieši vecumā no 16-25 gadiem (jaukta grupa). Katrā apmācībā paredzēti 22 dalībnieki - 11 jaunieši ar redzes traucējumiem + 11 jaunieši, kuri strādā/ ir kopā, vai ir ieinteresēti sadarboties nākotnē ar jauniešiem, kuriem ir redzes traucējumi.

Apmācības vadīs: Ieva Upesleja, Inese Šubēvica un Normunds Pīlips. 

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Laura Riekstiņa, Kurzemes un Zemgales reģionālā koordinatore (tālr.nr.: 22046231, laura.riekstina@redcross.lv). 

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību „Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Zemgales un Kurzemes reģionā), Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv