Zemgalē nestrādā un nemācās teju 7300 jaunieši, kuriem «Jauniešu garantija» palīdzēs apgūt darba tirgum nepieciešamās prasmes

No 53 tūkstošiem Latvijas jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, Zemgalē mīt 13,5% jeb septītā daļa. Skaitliski visvairāk nenodarbināto jauno cilvēku ir Zemgales apdzīvotākajā pilsētā un vienā no apdzīvotākajiem novadiem – Jelgavā un Jelgavas novadā. Lai mazinātu bezdarbu, ar Eiropas Komisijas atbalstu tiek īstenota programma «Jauniešu garantija», kuras ietvaros jauniešiem palīdz apgūt darba tirgum piemērotu profesiju un atrast darbu. 

Iepazīstinot ar «Jauniešu garantiju» Jelgavā, piektdien, 24.aprīlī no plkst. 15:00 līdz 18:00 «Pilsētas pasāžas» 2.stāvā norisināsies «Jauniešu garantijas» pēcpusdiena. Tajā Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) karjeras konsultanti stāstīs par kvalifikācijas paaugstināšanas iespējām, notiks arī dažādas radošās darbnīcas, kurās jaunieši varēs pārbaudīt atbilstību izvēlētajai profesijai. Vienlaikus Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvji informēs par neformālās izglītības iespējām un «Jauniešu garantijas» projektu “PROTI un DARI!”. 

Plkst. 15:00 mediji aicināti piedalīties pasākumā, kurā Jelgavas pilsētas Domes pārstāvis, Ghetto Games vadītājs Raimonds Elbakjans, vietējās deju studijas Benefice vadītāja Annika Andersone un grupas TirkīzBand dalībnieks Gundars Caune diskutēs par jauniešu bezdarba mazināšanas iespējām Zemgalē un pastāstīs vairāk par «Jauniešu garantijas» sniegtajām iespējām. Tāpat būs iespēja satikt jauniešus, kuri jau iesaistījušies programmā un atraduši labu darbu. Savukārt, plkst.16.30 notiks Kaspara Zlidņa un Andžeja Grauda bezmaksas koncerts (grupa Gain Fast), uz kuru aicināts ikviens interesents. 

«Jauniešu garantijas» programmu īsteno trīs aģentūras. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īsteno vienu un pusotru gadu ilgas profesionālās izglītības programmas jauniešiem, kuri dažādu iemeslu dēļ neturpina mācības un nav atraduši darbu. Tādejādi jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem īsā laikā var iegūt profesionālo kvalifikāciju profesionālās izglītības iestādēs visā Latvijā kādā no aptuveni 110 profesionālās izglītības programmām. Savukārt NVA sniedz jauniešiem informāciju par Latvijā pieejamām darbavietām, profesionālās pilnveides programmām un darbam nepieciešamajām iemaņām. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar pašvaldībām neaktīvajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem sniegs iespēju piedalīties projektā «PROTI un DARI!», nodrošinot regulāru padomdevēju atbalstu un katram jaunietim izstrādātu individuālu pasākuma programmu prasmju attīstībai.

«Jauniešu garantijas» īstenošanai Latvijā līdz 2020. gada beigām Eiropas Komisija, Latvijas valsts un privātie finansētāji atvēlējuši 66,7 miljonus eiro.

Plašāka informācija: www.jauniesugarantija.lv

Informācija publicēta 20. 04. 2015.

 

Kontaktinformācija:
Inese Blaune
PROSPERO Sabiedriskās attiecības
E-pasts: inese.blaune[at]prospero.lv;
Tālr.: 67039769, 26196529