Visi tiekas Daugavpilī!

Biedrība "Daugavpils jauniešu savienība" ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras atbalstu organizēs programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu "Midsummer night’s dream".

Projekta mērķis: sniegt iespēju dažādu reģionu un valstu jauniešiem, kurus vieno kopīgas intereses – iepazīt dažādu Eiropas valstu svētku tradīcijas (šajā gadījuma Saulgriežu svētkus), satikties un veicināt starpkultūru dialogu, jauniešu mobilitāti un piederības apziņu Eiropas jauniešu kopienai.

Projekta aktivitātes norisināsies no 17.06.2017. līdz 24.06.2017. Šajā projektā piedalīsies pārstāvji no Latvijas, Slovēnijas, Polijas, Somijas, Grieķijas un Portugāles - kopā 30 jaunieši.

Projektā iesaistītie reģioni atrodas ģeogrāfiski tālu viens no otra un tāpēc ar atšķirīgu kultūru un tradīcijām, bet vienādiem svētkiem, šī iemesla dēļ projektā iesaistītie jaunieši labāk spēs saprats, kā ģeogrāfiskie apstākļi spēj ietekmēt kultūru, kultūratšķirības un kā veidojas kultūru mijiedarbība, kā atsevišķas tautas pamazām pārņem citu tautu svētku svinēšanas tradīcijas.

Projekta aktivitāšu laikā tiks popularizēta vienotības ideja. Katram jaunietim tiks dota iespēja izteikt savu viedokli, izrādīt iniciatīvu visos projekta posmos. Projekta laikā katrs iegūs jaunu pieredzi saskarsmē, līdera lomā, līdzdalībā, veselīgā dzīvesveida popularizēšanā, savas valsts prezentēšanā u.c.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Inga Rozenštoka
biedrība "Daugavpils jauniešu savienība"
e-pasts: jaunatnesav@inbox.lv