Viesītes novada pašvaldība realizēja starptautiskas apmācības jaunatnes jomā

No 19. līdz 27. oktobrim Viesītes novada pašvaldība realizēja starptautiskas apmācības "Youth exchanges for beginners" jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros. Projekts uz deviņām dienām Latvijā pulcēja 35 dalībniekus no 8 valstīm – Portugāles, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Anglijas, Polijas, Itālijas un Rumānijas.

Viesītes novadu apmācībās pārstāvēja 5 dalībnieki – Laura Liepiņa, Līvija Levinska, Signe Plīte, Raivis Strumskis un Uldis Ziņkovskis.

Starptautiskās apmācības vadīja pieredzējuši lektori no Lietuvas "Politikos tyrimų ir analizės institutas" – Marius Ulozas un Nerijus Miginis.

"Ar šo projektu mēs vēlējāmies aktivēt un stiprināt vietējās pašvaldības un to jauniešus, jaunatnes darbiniekus, lai darbs ar jaunatni vietējā mērogā kļūtu aktīvāks. Mūsu mērķis ir arī parādīt iespējas, kādas sniedz programma "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jaunatnes organizācijām, pašvaldībām un jauniešu līderiem. Esam gandarīti par izveidojušos sadarbību ar Viesītes novada pašvaldību," tā par projekta mērķiem stāsta projekta lektors Marius Ulozas, "Politikos tyrimų ir analizės institutas" direktors.

Frenks, projekta dalībnieks no Anglijas saka:" Šīs apmācības ļāva iepazīt programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jauniešu apmaiņas projektu pieteikumu procesu - no sākuma līdz beigām. Esmu sapratis, kā paši jaunieši var tikt iesaistīti šajā procesā, īpaši aprakstot projekta mērķus un uzdevumus, tā pat sastādot projekta programmu."
 
Starptautisko apmācību mērķis bija sniegt dalībniekiem zināšanas par to, kā atbalstīt jauniešus personīgajā izaugsmē, nodrošināt piemērotu neformālās izglītības vidi, kā iedrošināt jauniešus no lauku reģioniem pilnveidot savas zināšanas uzņēmējdarbības jomā. Tā pat apmācību laikā dalībniekiem bija iespēja iemācīties rakstīt jauniešu apmaiņas projektus – kādi ir veiksmīga jauniešu apmaiņas projekta pamatfaktori, un kā veicināt starpkultūru mācīšanos šajos projektos.

Mācību procesā dalībnieki ģenerēja reālas projektu idejas, iepazinās ar projektu pieteikumu formām – kā pareizi aizpildīt, kam jāpievērš uzmanība – un strādāja arī pie projektu pieteikumu rakstīšanas procesa. Uzzināja, kas ir PIC kods, kā top projekta atskaite, kā var sameklēt potenciālos projekta partnerus.

Papildus projekta laikā tika izmantota jauna metode- žetoni (Badge, http://www.badgecraft.eu). Dalībniekiem bija iespēja vākt onlaina žetonus, kuri pierāda viņu iegūtās zināšanas. Žetonu metode apmācību laikā sniedz iespēju atskatīties uz mācību procesā apgūto, dalīties ar pārējiem dalībniekiem ar jauniegūtajām zināšanām un mācīties vienam no otra. Tā pat šī metode motivē mācīties pēc spēļu principa – jo vairāk spēlē, jo vairāk iemācies.

Apmācību rezultātā dalībnieki ne tikai saņēma sertifikātus, bet arī uzrakstīja projektu pieteikumus, pie kuriem plānots turpināt iesākto darbu, lai uz nākamo projektu iesniegšanas termiņu, 2016. gada 2. februārī, jau varētu iesniegt gatavus projektus. Tā pat ikvienam apmācību dalībniekam ir iespēja saņemt lektoru konsultācijas arī pēc apmācībām.

Ikvienam interesentam ir iespēja apskatīt projektā realizētās metodes, aktivitātes un apmācību materiālus, projekta Facebook lapā: https://www.facebook.com/events/596343693837338/

#ErasmusPlus #Viesite #strategic #IYE

Informāciju sagatavoja:
Projekta vadītāja
Laura Liepiņa
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un Sabiedrisko attiecību speciāliste (PR and Youth specialist)
e-pasts: laura.liepina[at]viesite.lv