Vidzemes reģionālās apmācības "Daudzveido savu rītdienu". Pagarināta pieteikšanās

Publicitātes foto

Jauniešus ar redzes traucējumiem un aktīvus jauniešus, kuri vēlas īstenot kopīgus projektus aicinām piedalīties neformālās izglītības apmācībās "Daudzveido savu rītdienu". Pasteidzies! Pieteikšanās apmācībām iespējama vēl līdz rītdienai, 6. februārim.

Kur un kad notiks apmācības?

Apmācību laiks - no 2015. gada 13. līdz 15. februārim. Tās notiks Vidzemes reģionā, viesu namā „„Ezernieki” http://www.ezernieki.lv/index.html, Augšlīgatnē, Līgatnes novadā. Piesakies apmācībām šeit http://ej.uz/okew. Pieteikšanās termiņš 6.februāris. Rezultātus visiem personīgi paziņosim līdz 2015. gada 9. februārim.

Kāds ir apmācību mērķis?

Veicināt jauniešu mērķu un ideju īstenošanu, veidojot dalībnieku starpā ilgtspējīgu sadarbību un sniedzot atbalstu personiskās izaugsmes attīstībā.

Apmācību uzdevumi:

- iedrošināt un radīt jauniešiem telpu, kur būtu iespēja atklāt sevī vēl līdz šim nezināmo;

- radīt izpratni par neformālo izglītību, tās būtību, vērtībām un pamatprincipiem;

- iesaistīt neformālās izglītības procesā - pilnveidot sevi, iepazīties, būt un mācīties kopā, kā arī dalīties pieredzē;

- veicināt jauniešu savstarpējo sadarbību, izvirzot mērķus nākotnei; 

Dalībnieku profils:

jaunieši vecumā no 16-25 gadiem (jaukta grupa). Apmācībā paredzēti 22 dalībnieki - 11 jaunieši ar redzes traucējumiem + 11 jaunieši, kuri strādā/ ir kopā, vai ir ieinteresēti sadarboties nākotnē ar jauniešiem, kuriem ir redzes traucējumi.

Apmācības Vidzemē vadīs: Gunta Grīnhofa, Normunds Pīlips un Rudīte Muraševa.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani Ilgai Ķuzei, Vidzemes reģionālajai koordinatorei (tālr. nr.: 26311363; e-pasts: ilga.kuze@gmail.com).

Apmācības organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar biedrību „Latvijas lauku forums” (JSPA reģionālais sadarbības partneris Vidzemes reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros. Vairāk informācijas par Latvijas un Šveices sadarbības programmu „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” meklējiet mājas lapā: www.jaunatne.gov.lv